Ücretsiz Aşılama Ekipleri Güney Mahallesi’nde Çalışmalarına Başladı
ENGLISH
DİYARBAKIR
BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ

Evlilik İşlemleri

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Çiftlerden birinin veya her ikisinin yerleşim yeri adresinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Birimimize birlikte müracaat edebilirler.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134. Md “birbiriyle evlenecek erkek ve kadın evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftler başvuru esnasında aynı yerde değiller ise, ancak evlendirme yönetmeliğinin 17. maddesinde yer aldığı gibi evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtasıyla da yürütülebilmektedir. Bunun için özellikle vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili evleneceği kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile evlenme işlerinin yürütülmesi için açıkça belirtilmiş olması şarttır.

 

NİKAH BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1-EVLİLİK CÜZDAN BEDELİ : Cüzdan Bedelinin alt kısımda belirtilen banka bilgileri kullanarak yatırılması ve makbuzunun başvuru esnası getirilmesi gerekmektedir. 

Cüzdan Bedeli : 160 TL (Yüz Altmış Türk Lirası)

(NOT*: Bu ücret nikah kıyacak tüm çiftlerden alınan aile cüzden bedelidir.)

IBAN: TR63 0001 5001 5800 7305 51 07 40

Vakıfbank Şubeleri

(NOT: Havale, EFT veya ATM'lerden yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Lütfen gişelerden yatırma işlemini gerçekleştiriniz.)

2-EVLENME EHLİYET BELGESİ: Yerleşim yeri adresi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini Bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden temin edebilirler. 

3-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

4-VESİKALIK RESİM (4 ADET): 1 adedi Evlenme Beyanına yapışacak, 3 adedi müracaat sırasında getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5-SAĞLIK RAPORU (Fotoğraflı ve Onaylı) : Sağlık kuruluşuna birlikte müracaat etmeleri koşulu ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerde, Kamu yararına çalışan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında veya Aile Hekimliklerinde yaptırabileceklerdir.

“Evlenme İzin Belgesi” talep edenler, Evlenme Beyanını 2 adet ve resimli olacak şekilde dolduracaktır.

(Adresleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında olup da Belediyemizde evlenmek isteyenler, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.)
Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)
Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır. 

 

EVLENME YAŞI

 

18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir. 

17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, Muhtar veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.

16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları Konsolosluktan alacakları Türkçe Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır. 

Bekarlık Belgelerinde; Ad, Soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekarlık Belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.


Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

 

ŞAHİTLİK

 

Şahitlik Şartları Madde 28 – Şahit olabilmek için ergin ve  ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. (1) Görünüşleri itibariyle  evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir.

Bilgi İçin:

Telefon No: 412 226 08 79

Adres :Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı  Evlendirme Memurluğu  Sümerpark İçi Yenişehir/ Diyarbakır

  • DBB TV
  • AnasayfaBaşkanKurumsalHizmetlerimizBilgi BankasıİletişimÇAĞRI MERKEZİ